Kontakt Metalog på den fælles mail:
metalog@metalog.dk

Søren Hertz                                                                     
Børne- og ungdomspsykiater
Overenskomst med sygesikringen
Torvet 7, 2.
3400 Hillerød
Tlf.: (+45) 40 81 41 43
hertz@metalog.dk
Læs mere

Jørn Nielsen
Aut. psykolog Ph.d.
Overenskomst med sygesikringen
Enghavevej 11, 2.
7100 Vejle
Tlf.: (+45) 21 45 08 44
jn@metalog.dk
Læs mere

Lene Meier Gundersen
Aut. Psykolog
Enghavevej 11, 2.
7100 Vejle
Tlf.: (+45) 20 61 21 31
lg@metalog.dk
Læs mere