Frederik Boel Bendix
Psykolog
Praksiskandidat hos Jørn Nielsen
Enghavevej 11,2
7100Vejle
Tlf.: (+45) 53 61 08 44
frederikbb@hotmail.com


Frederik Boel Bendix, uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2016. Ansat i 1-årig uddannelsesstilling hos psykolog Jørn Nielsen, Metalog, Vejle med henblik på autorisation. Modtager primært henvisninger via sygesikringsordningen men udfører også andre opgaver.

Jeg ønsker at møde mennesker i samtaler præget af en fælles og samskabt undersøgelse af de problemstillinger, der viser sig. Mennesker i og med problemer har ønsker og værdier, der endnu ikke er opfyldt. I det komplekse og det vanskelige ligger ønsket om at flytte sig. Jeg ønsker via nysgerrighed og indlevelse at forstå på en måde, der skaber bevægelse og nye perspektiver.

Mit faglige ståsted og daglige praksis er inspireret af systemisk tænkning og psykodynamiske principper.