Jørn Nielsen har skrevet et kapitel om ”Udredning og udvikling” i det temahæfte, Kommunernes Landsforening og Dansk Psykologforening netop har udgivet om ”Fremtidens krav til psykologer i PPR”

Jørn Nielsen er nu medlem af Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift´s officielle review-panel.