Søren Hertz deltager som oplægsholder på Barn 2017, 2 november. Se programmet her.


Søren Hertz deltager som oplægsholder på VISO-konferencen, 5 december 2017: "Viden til gavn." Se programmet her.