Video 2017 l Søren Hertz, Forum for Eksistentiel Psykologi & Terapi. 10 maj 2017
Invitations to Crucial Re-orientation.

Video 2013 l Jørn Nielsen, Sof, skole og samfund, 5 videoer som en del af inklusionsprojekt: forældre fremmer fællesskabet
Når vi snakker om inklusion